Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Бакалавър

Бакалавър

  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Професионална област: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ С професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА За образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР Професионална квалификация: КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР Форма на...

Магистър

Магистър

  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Професионална област: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ С професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА За образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР Форма на...

Компютърни системи и технологии, Пловдив

КСТ Пловдив


Стажантска програма на EVN - "Младежи с бъдеще"


 Иновации в Хранителната Наука, Техника и Технологии


КСТ випуск'2016


Текущи проекти

Виртуална система за събиране, архивиране, обработване и визуализиране на разходите за енергоносители
(електричество, отопление, природен газ и питейна вода).

-----------------

Мултисензорна система за окачествяване на черупкови плодове


СТИПЕНДИИ за летен семестър, уч. 2016/2017 г.


Проект "Студентски практики - 2016"

 Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър" и веднъж като „магистър"). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.

декларация за студент
вътрешни правила
допълнителна инфорамция
За участие в проекта - http://praktiki.mon.bg/sp


 КСТ Магистратура

Компютърни системи и технологии, КСТ, Магистър, Бакалавър

Визитка КСТ (бакалавър, магистър и доктор)

Презентация (download)

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017/2018 г.
информация

 кандидат студенти, прием, бакалавър, магистър, кст, компютри, пловдив, ухт

 


ДИПЛОМИРАНЕ 

 Провеждане на Държавен изпит - 23.02.2017 г. от 8:30 ч. в зала 302/2

Защита на Дипломни работи - 23.02.2017 г. от 13:00 ч., 100/2