Задочно обучение

Обща информация

Електронни материали за дистанционно обучение – линк към http://distedu.uft-plovdiv.bg
Електронни справки за студентски досиета, оценки и заверки – линк към http://students.uft-plovdiv.bg

Разпис на лекции и упражнения