Катедра

Преподаватели

 1. проф. д-р инж. Недялко Тодоров Катранджиев
 2. проф. д-р инж. Атанаска Димитрова Босакова-Арденска
 3. доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов
 4. доц. д-р инж. Борислав Христов Миленков
 5. доц. д-р инж. Радослава Николова Габрова
 6. доц. д-р инж. Красимир Илиев Колев 
 7. доц. д-р инж. Владимира Кръстева Ганчовска 
 8.  гл. ас. д-р инж. Христина Тодорова Андреева 
 9.  гл. ас. д-р инж. Иванка Кръстева Кръстева 
 10. гл. ас. д-р инж. Ангел Милчев Данев 
 11.  ас. д-р Мария Минева Жекова 
 12.  маг. инж. Цветелина Станиславова Кансъзова – технически сътрудник

Обща характеристика:
професори - 2; 
доценти - 5;
гл. асистенти – 3; 
асистент – 1; 
гл. експерт обучение  - 1

Научни дисциплини по които се работи

Приложение на методите на техническата кибернетика (разпознаване на образи, машинно зрение и изкуствен интелект, цифрова обработка на сигнали и др.) за създаване на системи за обективно определяне качеството на храни, използване на цифрови сигнални процесори, микропроцесорни или компютъризирани устройства и системи за управление на технологични и производствени процеси в ХВП и БТП, web програмиране, компютърна графика, приложение на информационните технологии в обучението на студентите, компютърна лингвистика, извличане на информация от бази данни, естествено-езиково разбиране и др.

Научни проекти

 1. Фонд „Наука“ на УХТ - Договор № 06/20-Н на тема „Компютърни методи за обективно определяне  на характеристики на пиво“ 
 2. Фонд „Наука“ на УХТ - Договор № 07/20-H на тема „Разработване на Smart сензорна система за храни“
 3. Фонд „Наука“ на УХТ - Договор № 08/20-Н на тема „Приложение на алгоритми за сегментиране на изображения при определяне качеството на сирене“
 4. Национален проект - Договор № КП-06-ПМ-37/12 на тема: „Ефектът на отпадните продукти като функционални компоненти върху качеството на пандишпанови блатове и промени по време на съхранение в замразено състояние“
 5. Национална програма за „Млади учени и постдокторанти“, модул „Постдокторанти“ на тема „Изследване ефективността на алгоритми за автоматично сегментиране на изображения при определяне качеството на полутвърди сирена“

Публикации за периода 2020-2023 г.
Учебници – 8 бр.
Статии – 134 бр.
Доклади  62 бр.