Редовно обучение

Обща информация

Електронни материали за дистанционно обучение – линк към http://distedu.uft-plovdiv.bg
Електронни справки за студентски досиета, оценки и заверки – линк към http://students.uft-plovdiv.bg

Разпис на лекции и упражнения

Записване на летен семестър на учебната 2022/2023г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

     Записване за летен семестър на учебна 2022/2023 година до 31.01.2023 г.          
     Моля, изпращайте сканирано платежно нареждане (от банката) за внесена семестриална такса на e-mail на гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева –  nteodosieva@uft-plovdiv.bg