Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Помощни материали за студентите

Синтез и анализ на алгоритми

Записки по Синтез и анализ на алгоритми

Авторът на записките по "Синтез и анализ на алгоритми" проф. Стойчо Стойчев ги предоставя безплатно.
Записките и приложеният към тях програмен код могат да бъдат използвани свободно от всички,
които желаят да разширят своите познания в областта.