Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Платформа за дистанционно обучение

Уважаеми колеги,

на основание решение на АС (Протокол №8/10.06.2016 г.), моля в срок до 19.05.2017 г., преподавателите извеждащи лекционни курсове за задочни студенти през летния семестър да подготвят и прикачат на платформата за дистанционно обучение необходимите електронни материали.

Във връзка с отзиви на студенти, използващи платформата, препоръчвам преподавателите да предоставят по-голям период на видимист на материалите си (например до ликвидационната сесия на текущия семестър).

 С Уважение,
/ П /
Проф. Н. Менков.